top of page

ซองเอกสาร

ซองรูปทรงตั้ง ฝาเปิดอยู่บริเวณด้านกว้าง เหมาะสำหรับใส่เอกสารโดยไม่ต้องพับ ซองเอกสารผลิตจากกระดาษสีน้ำตาลแข็งแรงทนทาน สามารถใส่เอกสารที่มีน้ำหนักหรือมีลักษณะเป็นเล่ม ซองทำจากกระดาษรีไซเคิล 75-100% รักษ์โลกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ซองรูปทรงตั้ง ฝาเปิดอยู่บริเวณด้านกว้าง เหมาะสำหรับใส่เอกสารโดยไม่ต้องพับ ซองเอกสารผลิตจากกระดาษสีน้ำตาลแข็งแรงทนทาน สามารถใส่เอกสารที่มีน้ำหนักหรือมีลักษณะเป็นเล่ม ซองทำจากกระดาษรีไซเคิล 75-100% รักษ์โลกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
สินค้า 33 รายการ
bottom of page