top of page

ร่วมงานกับเรา

join us

THAI
ENVELOPE
MANUFACTURING

" WE ARE HIRING "

ตำแหน่งงาน / Job position

ผู้ประสานงานฝ่ายขาย

    

คุณสมบัติ
อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป

ลักษณะงาน
- ประสานงานระหว่างทีมขาย-ลูกค้า
- ดูแลจัดทำเอกสารในงานขาย เปิดOrder/บิล
- จัดเก็บข้อมูลไฟล์งานและเอกสารต่างๆจากลูกค้า
- ประสานงานฝ่ายคลัง/จัดส่ง
  เพื่อจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนด
- สามารถลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายได้

รูปแบบงาน : งานประจำ
วันทำงาน : จันทร์-เสาร์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
ระดับตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000

สวัสดิการ
ประกันสังคม
สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ไทยการซอง จำกัด

พนักงานขาย

    

คุณสมบัติ
อายุ(ปี) : 25 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
- มีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจขายส่ง จะพิจารณา
  เป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- สามารถทำงานนอกสถานที่ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการนำเสนอเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาได้
  เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
- ศึกษาสินค้า หรือบริการ ของบริษัทเพื่อสามารถ
  นำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- วิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการ
  นำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด
- ดูแลให้คำปรึกษาเบื้องต้นและบริการข้อมูลด้าน
  ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ เพื่อการ
  สร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
  บริษัท
- ติดตามและตรวจสอบการรับชำระจากลูกค้าค้าให้เป็นไป
  ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
  และภายนอก

รูปแบบงาน : งานประจำ
วันทำงาน : จันทร์-เสาร์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
ระดับตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000

สวัสดิการ
ประกันสังคม
สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ไทยการซอง จำกัด

กรอกรายละเอียดสมัครงาน

อัพโหลด เรซูเม่

เราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

หรือติดต่อ

บริษัท ไทยการซอง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ : พนิต
เบอร์ติดต่อ : 02 749 3060
อีเมล : panit.tem@hotmail.com

bottom of page