top of page

ชนิดของซอง
TYPES OF ENVELOPE

“ซองแต่ละชนิดมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามชนิดของฝาซอง และทรงของซอง ไม่ว่าตัวซองจะใช้กระดาษประเภทใด

ซองฝาแหลม

ฝาซองเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม มีปีกซองเล็กสองข้างเพื่อยึดกับท้ายซองส่วนท้ายซองมีลักษณะด้านล่างเว้าเล็กน้อย เมื่อพับส่วนท้ายซองปิดทับปีกพอดี

ซองจดหมายฝาแหลม
ซองจดหมายฝาแหลม
ไทยการซอง

ซองฝาแหลมพับนอก

รูปทรงทุกอย่างเหมือนกันกับซองฝาแหลม ต่างกันตรงที่พับท้ายซองก่อนแล้วจึงพับปีกให้อยู่ด้านนอก

ซองจดหมายฝาแหลมพับนอก
ซองจดหมายฝาแหลมพับนอก

ซองฝาสามเหลี่ยม

ฝาซอง ปีกซองสองข้าง และท้ายซอง ทุกด้านมีรูปทรงสามเหลี่ยมเมื่อพับปลายทั้ง 4 ด้านจะมาพอดีกันที่กลางซอง

ซองจดหมายฝาสามเหลี่ยม
ซองจดหมายฝาสามเหลี่ยม

ซองฝากระเป๋า

ฝาซองเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนมุมของฝาซองมีส่วนโค้งเล็กน้อย มีปีกซองเล็กสองข้างเพื่อยึดกับท้ายซอง ส่วนท้ายซองมีลักษณะด้านล่างเว้าเล็กน้อย เมื่อพับส่วนท้ายซองปิดทับปีกซองพอดี

ซองจดหมายฝากระเป๋า
ซองจดหมายฝากระเป๋า

ซองฝาเสียบ

มีลักษณะเหมือนซองฝาแหลม เพียงแต่ฝาซองจะไม่ทากาวและมีตัดช่องสำหรับเสียบฝาซองเพื่อปิด นิยมใช้เป็นซองสำหรับใส่การ์ด

ซองฝาเสียบ
ซองฝาเสียบ

ซองหน้าต่าง

สามารถเป็นได้ทั้งซองจดหมาย หรือซองเอกสาร โดยจะเป็นซองทั่วไปที่ตัดช่องหน้าต่าง ซึ่งสามารถกำหนดตำแห่งของช่องหน้าต่างให้ตรงกับเอกสารด้านในได้

ซองจดหมายมีหน้าต่าง
ซองเอกสารมีหน้าต่าง

ซองเอกสาร

เป็นทรงซองที่มีฝาเปิดทางด้านที่แคบกว่า มีการพับปีกซอง และปะยึดทั้งด้านข้างและท้ายซอง ส่วนท้ายซองจะปิดผนึกด้านนอกเสมอ เพื่อง่ายต่อการบรรจุ

ซองเอกสาร
ซองเอกสาร

ซองขยายข้าง

เป็นทรงซองที่มีฝาเปิดทางด้านที่แคบกว่า ลักษณะเหมือนซองเอกสารทุกอย่างช่วงด้านข้างและท้ายซอง มีส่วนที่สามารถกางออกเหมือนถุงกระดาษสามารถบรรจุของที่มีความหนาได้ดีกว่าซองเอกสารทั่วไป

ซองเอกสารขยายข้าง
ซองเอกสารขยายข้าง

ซองกันกระแทก

ภายนอกเป็นซองเอกสารปกติ แต่มีถุงกันกระแทกอยู่ด้านใน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อวัตถุ หรือสินค้าภายในได้ดียิ่งขึ้น

ซองเอกสารกันกระแทก
ซองเอกสารกันกระแทก

ซองตาไก่

เป็นซองเอกสารที่มีการตอกเหล็กตาไก่พร้อมกับเชือก และแผ่นกระดาษแข็งรูปวงกลมยึดอยู่ที่ฝาซอง กับตัวซอง เพื่อใช้เชือก ในการปิดซอง

ซองเอกสารตาไก่
ซองเอกสารตาไก่
bottom of page