top of page
ซองยุโรป ซองงานแต่ง ซองใส่การ์ด

ซองยุโรป

ซองยุโรป สีเทาเข้ม

ซองยุโรป สีเทาเข้ม Gray

ขนาด 134 x 185 มม.
ความหนา 120 แกรม

ซองยุโรป สีน้ำเงินเข้ม

ซองยุโรป สีน้ำเงินเข้ม navy blue

ขนาด 134 x 185 มม.
ความหนา 120 แกรม

ซองยุโรป สีแดงเบอร์กันดี

ซองยุโรป สีแดงเบอร์กันดี burgundy

ขนาด 134 x 185 มม.
ความหนา 120
แกรม

ซองยุโรป สีชมพูโอรส

ซองยุโรป สีชมพูโอรส old rose

ขนาด 134 x 185 มม.
ความหนา 120 แกรม

ซองยุโรป สีเขียวเข้ม

ซองยุโรป สีเขียวเข้ม dark green

ขนาด 134 x 185 มม.
ความหนา 120 แกรม

ซองยุโรป สีเทอร์ควอยส์

ซองยุโรป สีฟ้าเทอร์คอยซ์ turquoise

ขนาด 134 x 185 มม.
ความหนา 120 แกรม

ซองยุโรป สีทอง

ซองยุโรป สีทอง gold

ขนาด 134 x 185 มม.
ความหนา 120 แกรม

ซองยุโรป สีชมพูพาสเทล

ซองยุโรป สีชมพูพาสเทล pink pastel

ขนาด 134 x 185 มม.
ความหนา 100 แกรม

ซองยุโรป สีฟ้าพาสเทล

ซองยุโรป สีฟ้าพาสเทล blue pastel

ขนาด 134 x 185 มม.
ความหนา 100 แกรม

ซองยุโรป สีม่วงพาสเทล

ซองยุโรป สีม่วงพาสเทล purple pastel

ขนาด 134 x 185 มม.
ความหนา 110 แกรม

ซองยุโรป สีเขียวพาสเทล

ซองยุโรป สีเขียวพาสเทล green pastel

ขนาด 134 x 185 มม.
ความหนา 100 แกรม

ซองยุโรป สีครีมพาสเทล

ซองยุโรป สีครีมพาสเทล cream pastel

ขนาด 134 x 185 มม.
ความหนา 100 แกรม

bottom of page