top of page
ซองเอกสารขยายข้าง

สินค้าและบริการ - ซองขยาขข้าง

ซองขยายข้าง

ซอง 9 x 12.3/4 x 2 KA

ซองเอกสารขยายข้าง 9 x 12.3/4 x 2 KA

ขนาด 229 x 324 x 51 มม.
ความหนา 125 แกรม

ซอง 10 x 14 x 1.1/2 KA

ซองเอกสารขยายข้าง 10 x 14 x 1.1/2 KA

ขนาด 254 x 356 x 38 มม.
ความหนา 125 แกรม

ซอง 10 x 15 x 1.1/2 KA

ซองเอกสารขยายข้าง 10 x 15 x 1.1/2

ขนาด 254 x 381 x 38 มม.
ความหนา 125 แกรม

ซอง 11 x 16 x 2 KA

ซองเอกสารขยายข้าง 11 x 16 x 2 KA

ขนาด 280 x 407 x 51 มม.
ความหนา 12
5 แกรม

ซอง 11 x 17 x 2 KA

ซองเอกสารขยายข้าง 11 x 17 x 2 KA

ขนาด 280 x 432 x 51 มม.
ความหนา 125 แกรม

ซอง 12 x 16 x 2 KA

ซองเอกสารขยายข้าง 12 x 16 x 2 KA

ขนาด 305 x 407 x 51 มม.
ความหนา 125 แกรม

ซอง 9 x 12.3/4 x 2 KI

ซองเอกสารขยายข้าง 9 x 12.3/4 x 2 KI

ขนาด 229 x 324 x 51 มม.
ความหนา 125
แกรม

ซอง 11 x 17 x 2 KI

ซองเอกสารขยายข้าง 11 x 17 x 2 KI

ขนาด 280 x 432 x 51 มม.
ความหนา 12
5 แกรม

ซอง 9 x 12.3/4 x 2 BA

ซองเอกสารขยายข้าง 9 x 12.3/4 x 2 BA

ขนาด 229 x 324 x 51 มม.
ความหนา 110 แกรม

ซอง 11 x 17 x 2 BA

ซองเอกสารขยายข้าง 11 x 17 x 2 BA

ขนาด 280 x 432 x 51 มม.
ความหนา 110 แกรม

bottom of page