top of page
ซองเอกสารกันกระแทก ฝาซองแถบเทป

สินค้าและบริการ - ซองกันกระแทก

ซองกันกระแทก

ซอง 7 x 10 KA

ซองเอกสารกันกระแทก 7 x 10 KA

ขนาด 178 x 254 มม.
ความหนา 125 แกรม

ซอง 9 x 12.3/4 KA

ซองเอกสารกันกระแทก 9 x 12.3/4 ซอง C4 KA

ขนาด 229 x 324 มม.
ความหนา 125 แกรม

bottom of page