top of page
Cover Draft 3-01.jpg

SOY INK หมึกพิมพ์รักษ์โลก

หมึก Soy Ink ตามชื่อเลยก็คือหมึกพิมพ์ที่ทำมาจากถั่วเหลือง ถูกคิดค้นและพัฒนามาตั้งแต่ปี 1970 โดย National Newspaper Association (NNA) หรือ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งชาติที่ตั้งอยู่ที่ สหรัฐอเมริกา ย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นเป้าหมายในการคิดค้นเจ้าหมึก Soy Ink ขึ้นมาก็เพื่อการลดการใช้หมึกที่ทำมาจากปิโตรเลียมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ณ ตอนนั้น

NNA จึงเริ่มทำการทดลองใช้หมึกที่ทำมาจากน้ำมันพืช โดยน้ำมันที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะนำมาทำหมึกพิมพ์มากที่สุดก็คือน้ำมันจากถั่วเหลือง เพราะถั่วเหลืองสามารถปลูกทดแทนได้ง่าย แถมยังมีความสามารถในการกระจายหมึกได้ดี และ ณ ขณะนั้นมีการผลิตถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นจำนวนมากจนล้นตลาดในอเมริกา ทำให้สามารถหาแหล่งวัตถุดิบได้ง่ายและมีราคาไม่แพงมาก

ข้อดีของหมึก SOY INK

จากการทดลองและพัฒนาตั้งแต่ปี 1970 ทำให้หมึก Soy Ink พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีข้อดีที่ไม่ใช่แค่เป็นตัวแทนของหมึกที่ทำมาจากปิโตรเลียม ยิ่งกับงานพิมพ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหารแล้วหมึก Soy Ink ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็ว่าได้ และหมึก Soy Ink ยังมีข้อดีอยู่อีกมากประกอบด้วย

1. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หมึก Soy Ink ทำมาจากน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งตัวถั่วเหลืองถือว่าเป็นพืชที่สามารถปลูกทดแทนได้ง่ายกว่าการใช้ปิโตรเลียมที่เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และกระบวนการผลิตและการสกัดหมึกปิโตรเลียมยังส่งก๊าซเรือนกระจกทำให้การลดใช้ปิโตรเลียมแล้วใช้นำมันถั่วเหลืองแทนจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

2. สีสันสดใส

หมึกที่ทำมาจากน้ำมันถั่วเหลืองอย่างหมึก Soy Ink มีคุณสมบัติในการกระจายสีได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้งานพิมพ์ที่ใช้หมึก Soy Ink จะมีสีสันที่สดใสและชัดเจนกว่าหมึกทั่วไป และยังเหมาะกับงานพิมพ์คุณภาพสูงที่ต้องการให้สีติดแน่นทนนานอีกด้วย

3. ง่ายต่อการรีไซเคิล

การนำกระดาษไปรีไซเคิลหลังจากใช้งานเสร็จถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการล้างหมึกออกจากกระดาษก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนั้น กระดาษที่พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink จะทำได้ง่ายกว่ากระดาษที่พิมพ์ด้วยหมึกปิโตรเลียม ล้างง่ายกว่าก็เท่ากับเอาไปรีไซเคิลได้ง่ายกว่า ใช้สารเคมีและพลังงานน้อยกว่าทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

4. ปลอดภัยต่อสุขภาพ

หมึก Soy Ink มีปริมาณสารระเหย VOC ต่ำซึ่งสารระเหยนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพร้ายแรงได้หากทำการสูดดมเป็นประจำในระยะยาว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ้ ทำให้การใช้หมึก Soy Ink ที่มีค่า VOC ต่ำทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากกว่า และหมึก Soy Ink ยังเป็นหมึก Food Grade ทำให้ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ที่เอาไว้ใส่อาหารได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล

ข้อเสียของหมึก SOY INK

ถึงแม้ว่าหมึกจากน้ำมันถั่วเหลืองแสนวิเศษนี้จะมีข้อดีอยู่มากมายแต่ก็มีข้อจำกัดและข้อเสีย ทำให้คุณต้องทำความเข้าใจตัวหมึก Soy Ink ให้มากขึ้น ข้อจำกัดและข้อเสียต่อไปนี้จะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่างานพิมพ์ที่คุณต้องการควรที่จะใช้หมึก Soy Ink หรือไม่

1. ต้นทุนสูง

การพิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink จะได้งานพิมพ์ที่คุณภาพสูงกว่าหมึกธรรมดา แต่ก็แลกมาด้วยต้นทุนที่สูงกว่าเช่นกัน เพราะกระบวนการผลิตหมึก Soy Ink มีความยากและซับซ้อนกว่าหมึกธรรมดา

2. แห้งช้ากว่า

หลังจากพิมพ์งานจากหมึก Soy Ink เสร็จแล้วหมึกจะมีการแห้งตัวช้ากว่าหมึกทั่วไปทำให้อาจจะไม่เหมาะกับงานพิมพ์ที่ต้องการให้หมึกแห้งเร็วเพราะหมึก Soy Ink ไม่มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายเป็นส่วนผสม

3. ข้อจำกัด

การนำหมึก Soy Ink ไปใช้ยังมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถใช้หมึก Soy Ink ได้อยู่ เช่น การพิมพ์ลงบนพลาสติก, การใช้กับปริ๊นเตอร์ขนาดเล็กตามบ้าน หรือการนำไปใช้กับปากกาลูกลื่น

สารระเหย VOC คืออะไร

ในหัวข้อ “ข้อดีของหมึก Soy Ink” มีการกล่าวถึงค่า VOC แต่น่าจะมีหลายคนยังไม่รู้ว่าค่า VOC คืออะไรสารระเหย Volatile Organic Compounds หรือ VOC คือสารประกอบเคมีที่มีการระเหยง่ายในอุณหภูมิห้อง สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดรวมถึงหมึกพิมพ์ด้วยเช่นกัน และแน่นอนว่าสารระเหยเหล่านี้สามารถส่งผลเสียแก่สุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้

ผลกระทบต่อสุขภาพ

VOC เป็นสารเคมีที่สามารถระเหยขึ้นไปในอากาศและถูกสูดดมเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้ง่าย การสูดดมสาร VOC ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ตา จมูก และคอ และในระยะยาวอาจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังเช่น โรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดอาการแพ้และปัญหาทางผิวหนังในบางคน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สาร VOC ที่ปล่อยออกสู่อากาศสามารถทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และมีส่วนในการก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งทำให้โลกร้อนขึ้นและส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ การลดปริมาณ VOC ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

"หมึก Soy Ink ที่มีปริมาณค่า VOC ต่ำจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการทำให้กระบวนการพิมพ์ของคุณมีความยั่งยืนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น"

"จากบทความทั้งหมดนี้เราจะสามารถสรุปได้ว่าหมึก Soy Ink นั้นเป็นนวัตกรรมที่มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างแท้จริง และยังมีข้อดีอย่างการกระจายตัวของสีที่ดีกว่าทำให้ได้งานพิมพ์คุณภาพสูงถึงจะมีข้อจำกัดเรื่องต้นทุน หรือการแห้งตัวที่ช้ากว่า การที่ได้รู้ถึงข้อดีกับข้อเสียของหมึก Soy Ink จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นว่างานพิมพ์ของคุณเหมาะที่จะใช้หมึก Soy Ink หรือไม่"

bottom of page