top of page
ซองยากระดาษ

รับผลิตซองยา

ซองกระดาษใส่ยา โดยทั่วไปแล้วเวลาเราไปซื้อยาตามร้านขายยาเราก็มักจะได้ซองพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ในการใส่ยาชนิดต่างๆ แต่รู้ไหมว่าวัสดุที่นำมาทำซองใส่ยานั้นมีหลายประเภท แบ่งหลักๆ จะได้ 3 ประเภทได้แก่ พลาสติก, อลูมิเนียม และ กระดาษ วันนี้เราจะพาไปดูซองยาที่ทำมาจากกระดาษโดยที่กระดาษเป็นที่นิยมรองลงมาจากพลาสติกในการนำมาทำซองใส่ยาและยาบางชนิดอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้กระดาษในการทำซองเพื่อกักเก็บประสิทธิภาพของตัวยาให้มากที่สุดอีกด้วย

ซองใส่ยาสามารถเป็นซองกระดาษได้ไหม

ในยุคสมัยปัจจุบันผู้คนเริ่มจะใส่ใจและหันมาสนใจกับการลดการใช้พลาสติกกันมากขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน กระดาษก็เป็นตัวเลือกยอดนิยมในการทำบรรจุภัณฑ์หลายๆ อย่างแทนพลาสติกแต่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วซองใส่ยาละสามารถใช้กระดาษแทนได้หรือไม่

ขอขอบคุณบทความจาก อาจารย์ ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากบทความดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกกฎระเบียบในการทำซองใส่ยานั้นมีทั้งสิ้น 3 หน่วยงานได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันคุณภาพและสถานีวิจัยยาแห่งชาติ, กรมอาหารและยา ซึ่งตามกฎหมาย ไม่ได้ระบุว่าจำเป็นต้องใช้พลาสติกเท่านั้นในการทำซองยา อย่างที่เรามักจะพบเห็นได้บ่อยตามร้านยาทั่วไป ซองยาจะเป็นวัสดุใดก็ได้ที่เหมาะสมกับตัวยาสามารถป้องกันตัวยาจากการเสื่อมสภาพได้

และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีข้อมูลของตัวยาระบุอย่างครบถ้วนอยู่บนตัวซอง เพราะฉะนั้น “ซองยาสามารถทำมาจากกระดาษได้” แต่ต้องผลิตออกว่าอย่างได้มาตรฐานไม่ทำให้ยาเสื่อมประสิทธิภาพเร็ว สามารถอ่านบทความเต็มได้ “ที่นี่” ทำให้ร้านขายยาหลายๆ ที่ก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้ซองกระดาษกันมากขึ้น

ประเภทวัสดุในการทำซองยา

1. พลาสติก

ซองใส่ยาแบบมาตรฐานทั่วไปพบเห็นได้ง่ายโดยส่วนมากจะมีลักษณะเป็นถุงซิปล็อคและมีตัวยาอยู่ด้านในมีข้อดีคือ สามารถพกพาได้สะดวก กันน้ำได้ดี ส่วนข้อเสียคือ ต้องเลือกพลาสติกที่จะใช้ทำอย่างดี เพราะพลาสติกบางชนิดจะไม่กันแสงผ่าน ทำให้ตัวยาข้างในจะเสื่อมประสิทธิภาพได้ง่าย และตัวซองพลาสติกยังย่อยสลายได้ยากหลังจากใช้เสร็จแล้วนำไปทิ้งจะทำให้กลายเป็นขยะพลาสติกไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. อลูมิเนียม

ซองใส่ยาที่ไม่ค่อยพบเห็นได้ทั่วไป มีคุณสมบัติคล้ายกับซองใส่ยาพลาสติก แต่จะมีข้อดีกว่าตรงที่สามารถกันอุณหภูมิเปลี่ยงแปลงได้ดีกว่าซองพลาสติก ภายนอกอาจจะดูมีรูปลักษณ์สวยงามแต่ก็มีข้อเสียที่ ไม่สามารถพิมพ์ข้อความลงบนตัวซองได้ จำต้องพิมพ์ลงบนวัสดุอย่างอื่นแล้วนำมาแปะหน้าซองอีกที ทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนที่สูงอยู่แล้วของซองอลูมิเนียมขึ้นไปอีก

3.กระดาษ

เป็นซองที่นิยมรองลงมาจากซองพลาสติกสามารถพบเห็นได้ทั่วไปและเป็นมาตรฐานจำเป็นสำหรับตัวยาบางชนิดกระดาษมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นในอากาศได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ ทำให้รักษาประสิทธิภาพของตัวยาได้ดีขึ้น ทำจากวัสดุธรรมชาติทำให้หลังใช้งานเสร็จแล้วสามารถทิ้งได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะกลายเป็นขยะย่อยสลายยากเพราะ กระดาษสามารถย่อยสลายได้เร็วและย่อยได้เองตามธรรมชาติและยังมีต้นทุนในการผลิตต่ำแต่ก็มีข้อเสียตรงที่กันน้ำได้น้อยที่สุดในบรรดาวัสดุอื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตซองใส่ยา

1. กระทรวงสาธารณสุข

เป็นองค์กรที่ใหญ่มากๆ และภายใต้องค์กรนั้นก็มีหน่วยงานที่ชื่อว่า สำนักงานควบคุมวัตถุอันตราย และสำนักงานควบคุมยา เป็นผู้รับผิดชอบการกำหนดและดูแลมาตรฐานการบรรจุซองยาในประเทศไทย

2. สถาบันคุณภาพและสถานีวิจัยยาแห่งชาติ (สถยา)

มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตซองยาในประเทศเหมือนกันแต่จะเจาะจงไปถึงระดับท้องถิ่น และเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพการผลิตยาและแลปผลิตยาในประเทศ

3. กรมอาหารและยา

มีหน้าที่ตรวจสอบการผลิตยาและซองบรรจุยา ตรวจสอบทำการประเมินก่อนจะอนุญาตให้ยาเข้าสู่ตลาด

การผลิตซองยากระดาษ

ไทยการซองเป็นบริษัทที่รับผลิตซองทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้าและเราก็สามารถผลิตซองยากระดาษได้เช่นกันรูปแบบทั่วไปของซองยากระดาษก็จะมีลักษณะคล้ายซองเอกสารแต่จะมีขนาดเล็กกว่า สามารถทำรูปแบบอื่นๆ ตามแบบของลูกค้า ได้ทุกรูปแบบ ทุกขนาด ตามจุดประสงค์การนำไปใช้งานของลูกค้าและสามารถพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ลงบนตัวซองได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

รูปแบบทั่วไปของซองยากระดาษ
รูปแบบทั่วไปของซองยากระดาษ

รูปแบบซองยากระดาษแบบทั่วไป

bottom of page