top of page
cover-01.jpg

การพิมพ์ Digital และ Offset ต่างกันอย่างไร

เมื่อคุณต้องการทำงานสื่อสิ่งพิมพ์สักอย่างขึ้นมาคงจะสับสนไม่น้อยระหว่างการพิมพ์ระบบ Digital และระบบ Offset ไม่รู้ว่าควรจะเลือกใช้งานแบบไหนดี โดยที่ทั้ง 2 ระบบนี้เป็นระบบที่นิยมอย่างมากในการสั่งทำสื่อสิ่งพิมพ์บทความนี้จะพาไปดูความแตกต่างระหว่างการพิมพ์ด้วยระบบ Digital และระบบ Offset เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณเข้าใจ และสามารถตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นว่างานพิมพ์ที่คุณต้องการนั้นควรใช้ระบบแบบไหน

การพิมพ์ด้วยระบบ Digital

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นในการทำสื่อสิ่งพิมพ์เองก็เช่นกัน โดยที่ระบบ Digital เป็นระบบที่ถูกพัฒนามาให้สามารถพิมพ์ได้เร็วกว่าระบบแบบเก่า และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร โบรชัวร์ หรือโปสเตอร์

กระบวนการพิมพ์ด้วยระบบ Digital

การพิมพ์ด้วยระบบ Digital เป็นกระบวนการที่ใช้ไฟล์ Digital เป็นสื่อกลางในการพิมพ์ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถส่งหมึกพิมพ์ไปยังกระดาษ โดยไม่ต้องต้องผ่านแผ่นเพลท (Plate) เหมือนกับการพิมพ์ด้วยระบบแบบ Offset กระบวนการนี้มีขั้นตอนที่ง่ายทำให้สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีของการพิมพ์ด้วยระบบ Digital

1. ความรวดเร็ว เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วที่การพิมพ์ด้วยระบบ Digital จะเร็วกว่าเพราะไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นเพลททำให้สามารถลดขั้นตอนในส่วนนี้ไปได้

2. ความยืดหยุ่น การใช้ไฟล์ Digital เป็นสื่อกลางทำให้สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายเพราะไม่มีเพลททำให้ลดความยุ่งยากลงได้

3. คุณภาพการพิมพ์ที่น่าพอใจ แม้คุณภาพการพิมพ์ด้วยระบบ Digital จะเป็นรองระบบ Offset อยู่บ้างในบางกรณี แต่ก็มีคุณภาพที่น่าพอใจสำหรับการพิมพ์ในปริมาณน้อย

สื่อสิ่งพิมพ์ที่นิยมใช้ระบบ Digital

โบรชัวร์และแผ่นพับ การพิมพ์ด้วยระบบ Digital สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ทางการตลาดอย่าง โบรชัวร์กับแผ่นพับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนข้อมูลบ่อยครั้ง ตามโปรโมชั่นต่างๆ

โปสเตอร์และป้ายโฆษณา ถึงแม้ว่าการพิมพ์ด้วยระบบ Digital จะมีข้อจำกัดด้านขนาดที่ไม่ใหญ่มาก แต่ก็มีข้อดีที่สามารถพิมพ์ออกมากได้รวดเร็ว สีสันสดใส และตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการงานที่เร่งรีบปริมาณน้อย

“การพิมพ์ด้วยระบบ Digital เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูล และความรวดเร็วในการผลิต แต่การพิมพ์ด้วยระบบ Digital ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ เช่น ขนาดงานพิมพ์ และระบบสีที่พิมพ์ได้แค่แบบ 4 สี CMYK ไม่เหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวนมากเพราะ ถึงจะมีราคาเริ่มต้นถูกกว่าแต่ถ้าพิมพ์ในปริมาณมาก ระบบ Offset จะมีราคาต่อหน่วยที่ถูกกว่า"

การพิมพ์ด้วยระบบ Offset

การพิมพ์ด้วยระบบ Offset เป็นระบบที่นิยมมากที่สุดแล้วในวงการสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็น ซองจดหมาย, ซองเอกสาร, ถุงกระดาษ, กล่องบรรจุภัณฑ์, สติ๊กเกอร์ ระบบนี้มีความสามารถในการผลิตงานในคุณภาพสูงและปริมาณมาก เราจะพาคุณไปรู้จักระบบการพิมพ์แบบ Offset อย่างละเอียด ตั้งแต่หลักการไปจนถึงข้อดีและข้อเสียของการพิมพ์ระบบนี้

กระบวนการพิมพ์ด้วยระบบ Offset

การพิมพ์ด้วยระบบ Offset ใช้หลักการถ่ายโอนภาพจากเพลท (Plate) ไปยังยางผ้า (Blanket) ก่อนที่จะทำการพิมพ์ลงบนวัสดุจริง เช่น กระดาษ การพิมพ์ระบบนี้จะมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1. การเตรียมเพลท

ทำไฟล์เพื่อทำแผ่นเพลทโดยที่เพลทจะมีพื้นที่ที่เป็นภาพ (Image Area) และพื้นที่ที่ไม่เป็นภาพ (Non-Image Area) พื้นที่ที่เป็นภาพจะรับหมึกส่งต่อไปยังยางผ้า ส่วนพื้นที่ที่ไม่เป็นภาพจะรับน้ำป้องกันการติดหมึก

2. การถ่ายโอนภาพไปยังยางผ้า

ภาพบนเพลทจะถูกถ่ายโอนไปยังยางผ้า และยางผ้าจะรับหมึกจากเพลทและถ่ายโอนภาพไปยังวัสดุที่จะพิมพ์

3. การพิมพ์ลงบนวัสดุ

ภาพจากยางผ้าจะถูกถ่ายโอนลงบนวัสดุอย่างกระดาษ ผ่านกระบอกกด (Impression Cylinder) ซึ่งจะกดกระดาษให้สัมผัสกับยางผ้า ทำให้ภาพถูกพิมพ์ลงบนกระดาษ

ประเภทของการพิมพ์ระบบ Offset

เรื่องสีถือว่าเป็นข้อดีที่โดดเด่นของการพิมพ์ระบบ Offset เลยก็ว่าได้ เพราะประเภทการพิมพ์ด้วยระบบ Offset จะเป็นได้หลักๆ 2 ประเภทด้วยกัน คือ การพิมพ์ 4 สีปกติ (Process Color) และสีพิเศษ (Spot Color)

1. พิมพ์ 4 สีปกติ (Process Color)

เป็นการพิมพ์สีเป็นจุดเล็กๆ หลายๆ จุดลงไปบนกระดาษทีละสีแล้วนำมาซ้อนกันเพื่อให้เกิดสีที่ต้องการที่เรียกวิธีการพิมพ์นี้ว่าการพิมพ์ 4 สี เพราะวิธีนี้เป็นการใช้สี ฟ้า C (cyan), แดง M (magenta), เหลือง Y (yellow) และดำ K (Key, Black) หรือที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วในชื่อ CMYK มาผสมกันให้เกิดสีนั่นเอง

2. พิมพ์สีพิเศษ (Spot Color)

เป็นการผสมสีไว้ล่วงหน้าก่อนจะนำไปพิมพ์ลงบนกระดาษ ทำให้ได้สีที่มีความเฉพาะตัว หรือสีที่การผสมสีแบบปกติ CMYK ทำไม่ได้เช่นสี Pantone เพื่อให้ได้สีตรงตามความต้องการมากที่สุด ตัวสีพิเศษ (Spot Color) สามารถทำได้ทั้งการพิมพ์ไล่เฉดสีจากเข้มไปอ่อน และการพิมพ์คู่กับ 4 สีปกติ (Process Color) ตามความต้องการของลูกค้า

ข้อดีของการพิมพ์ด้วยระบบ Offset

1. คุณภาพสูง การพิมพ์ด้วยระบบ Offset จะด้สีสันสวยสมจริงคมชัดด้วยการพิมพ์แบบ 4 สีปกติ และสีพิเศษทำให้ได้ที่ตรงกับงานพิมพ์ทึคุณต้องการมากที่สุด

2. การพิมพ์จำนวนมาก เหมาะมากสำหรับลูกค้าที่ต้องการพิมพ์ในปริมาณมาก เนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยจะยิ่งลดลง ตามจำนวนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ควบคุมงบได้ตามต้องการ

3. ความยืดหยุ่นในการใช้งานวัสดุ การพิมพ์ด้วยระบบ Offset จะได้คุณภาพที่สูงไม่ว่าจะพิมพ์ลงบนกระดาษแบบไหน “ไทยการซอง” ของเราก็มีตัวเลือกกระดาษให้หลากหลายมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้งานพิมพ์ตรงตามความต้องการอย่างแน่นอน

ข้อเสียของการพิมพ์ด้วยระบบ Offset

1. เวลาเตรียมงานนาน การพิมพ์ด้วยระบบ Offset จำเป็นต้องผ่านแผ่น Plate และการตั้งเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดใหญ๋ใช้เวลานานกว่าการพิมพ์ในระบบ Digital

2. ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนต่ำ อย่างที่ได้กล่าวไปว่าการพิมพ์ระบบ Offset จำเป็นต้องผ่านแผ่น Plate ทำให้เมื่อมีการแก้ไข Artwork จำเป็นจะต้องสั่งทำ Plate ใหม่ทำให้ไม่เหมาะกับงานพิมพ์เปลี่ยนข้อมูลบ่อยๆ หรือการพิมพ์ที่มีปริมาณน้อย

“การพิมพ์ด้วยระบบ Offset เป็นวิธีการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ สามารถพิมพ์ได้ทั้ง 4 สีปกติและสีพิเศษ ช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์งานพิมพ์ที่มีสีสันสวยงามและโดดเด่นได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตามการพิมพ์งานด้วยระบบ Offset มีการเตรียมการที่นานและซับซ้อนกว่าระบบ Digital แต่สำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพและปริมาณที่เยอะ การพิมพ์ด้วยระบบ Offset จะตอบโจทย์ความคุ้มค่าและความต้องการของคุณอย่างแน่นอน”

สรุปความแตกต่าง

จากบทความข้างต้นก็สามารถสรุปได้ว่าจริงๆ แล้วงานพิมพ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับกระดาษและสีที่ลูกค้าต้องการถ้าเป็นกระดาษขาว และพิมพ์ 4 สีปกติงานที่ได้หลังพิมพ์เสร็จแล้วจะใกล้เคียงกันมากที่แตกต่างกันก็คงมีแค่ความเร่งด่วน และปริมาณที่ลูกค้าตองการ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะสามารถกล่าวได้ว่า การพิมพ์ด้วยระบบ Digital เหมาะกับงานเร่งด่วนที่พิมพ์ปริมาณไม่เยอะ ส่วนงานพิมพ์ด้วยระบบ Offset จะมีการเตรียมการที่นานกว่าแลกมากับคุณภาพที่ดีกว่า และราคาต่อหน่วยที่ถูกกว่านั่นเอง

ได้รู้ทั้งรายละเอียดของการพิมพ์ด้วยระบบ Digital และระบบ Offset แล้วน่าจะทำให้คุณจะสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าการพิมพ์ด้วยระบบไหนเหมาะกับงานพิมพ์ของคุณมากที่สุด ถ้าคุณเลือกได้แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะสั่งผลิตที่ไหนเราก็ของฝาก “ไทยการซอง” ไว้เป็นตัวเลือกด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการทำสื่อสิ่งพิมพ์สูงโดยเฉพาะ ซองจดหมาย และซองเอกสาร มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับงานพิมพ์ที่คุ้มค่าทั้งคุณภาพ และราคาอย่างแน่นอน

bottom of page