top of page
cover-02.jpg

โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว

ถึงแม้ว่ายุคสมัยนี้สื่อส่วนใหญ่จะกลายเป็นดิจิทัลขึ้นจอกันหมดเพื่อให้คนเห็นมากที่สุดแล้ว แต่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์อย่าง โบรชัวร์, ใบปลิว, หรือแผ่นพับยังคงมีความสำคัญที่สื่อดิจิทัลไม่สามารถมาแทนที่ได้ สามารถใช้ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การโฆษณา หรือการให้ความรู้ โบรชัวร์, แผ่นพับ และใบปลิวยังจัดว่าเป็นสื่อที่มีความสามารถในการเข้าถึงและสร้างความประทับใจให้กับคนที่ได้รับได้เสมอ

โบรชัวร์

ในต่างประเทศคำว่า "โบรชัวร์" ส่วนใหญ่จะมาในแบบรูปเล่มไม่ว่าจะเป็นสื่อด้านการโฆษณา หรือด้านการให้ความรู้แต่ในไทยบางทีก็เรียกรวมๆ ใบปลิว, แผ่นพับว่าเป็นโบรชัวร์เหมือนกัน แต่อย่างไรโบรชัวร์ก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดที่สุดในบรรดา 3 สื่อสิ่งพิมพ์ที่ถูกกล่าวถึงข้างต้นโดยที่เนื่อหาที่พิมพ์ลงไปต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ผู้ที่ได้รับอ่านทำความเข้าใจ และเข้าถึงง่าย

ข้อดีของโบรชัวร์

1. ข้อมูลละเอียดครบถ้วน

เพราะสามารถทำได้หลายรูปแบบทำให้ ”โบรชัวร์” สามารถใส่ข้อมูลได้เยอะและหลากหลายที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมไปทางด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ธุรกิจ, สินค้า, หรือบริการต่างๆ หรือข้อมูลความรู้เรื่องน่าสนใจตามสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลอย่างละเอียดมากที่สุด แต่ผู้ออกแบบโบรชัวร์ก็ต้องแน่ใจว่าข้อมูลต้องไม่เยอะจนเกินไปต้องมีระเบียบให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายเพื่อสร้างความประทับใจที่ดี

2. ภาพลักษณ์ดูเป็นมืออาชีพ

การออกแบบโบรชัวร์ที่ดีต้องมีข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วน และจัดวางอย่างเป็นระเบียบจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจของคุณได้ เพราะยิ่งข้อมูลละเอียดมากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าคุณมีความเข้าใจตัวสินค้า หรือบริการของคุณมากเท่านั้น และการจัดวางที่เป็นระเบียบก็แสดงถึงความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลทำให้ภาพลักษณ์ธุรกิจของคุณดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

3. เหมาะสำหรับแจกจ่าย

ถึงจะมีข้อมูลที่ละเอียดแต่ขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้ “โบรชัวร์” เหมาะมากใจการแจกจ่ายโดยเฉพาะในงานแสดงสินค้า งานประชุมสัมมนา ที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าถึงข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วน และยังสามารถนำไปใช้เชิงให้ความรู้ได้อีกด้วย เช่น โบรชัวร์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ เป็นต้น

การใช้งานโบรชัวร์

ในงานแสดงสินค้า   แจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจให้ได้รับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าที่นำมาแสดง
ในร้านค้า   ลูกค้าสามารถหยิบกลับไปเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติมสร้างแรงจูงใจในการกลับมาใช้บริการใหม่
ส่งทางไปรษณีย์   ส่งข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นที่จัดอยู่ในปัจจุบันไปให้กลุ่มเป้าหมายถึงหน้าบ้าน

แผ่นพับ

ตามชื่อเลยแผ่นพับก็ต้องมีการพับส่วนใหญ่ที่เราจะพบเห็นได้ทั่วไปจะมาในรูปแบบกระดาษขนาด A4 พับ 3 ทำหน้าที่คล้ายๆ กับโบรชัวร์คือเน้นการให้ข้อมูลสินค้า ให้ความรู้เกี่ยวสถานที่หรืองานกิจกรรมนั้นๆ อาจจะมีข้อมูลไม่ละเอียดครบถ้วนเท่ากับตัวโบรชัวร์เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด แต่ขอ้มูลก็จะกระชับทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าเหมาะกับงานที่เน้นข้อมูลเพียงเรื่องเดียว

ข้อดีของแผ่นพับ

1. ขนาดเล็กกระทัดรัด

ขนาดที่ไม่ใหญ่มากแถมมาในรูปแบบที่พับอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้ง่ายทั้งการพกพาที่สะดวกสบายไม่รู้สึกเกะกะ ง่ายต่อการแจกจ่ายตามสถานที่ต่างๆ ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นยิ่งมีคนได้รับแผ่นพับมากเท่าไหร่โอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือเข้าร่วมกิจกรรมก็จะสูงตามไปด้วย

2. เนื้อหากระชับและชัดเจน

ถึงแม้ว่าพื้นที่ในแผ่นพับจะเล็กกว่าโบรชัวร์แต่ยังเน้นไปที่การให้ข้อมูลเหมือนกันทำให้ตัวข้อมูลในแผ่นพับจะมีความกระชับ และตรงประเด็นมากกว่าทำให้ผู้ที่ได้รับหรือผู้ที่สนใจอ่านจะสามารถอ่านทำความเข้าใจได้เร็วกว่า และการจัดวางที่โดดเด่นยังช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ธุรกิจของคุณด้วย

3. การออกแบบที่ยืดหยุ่น

แผ่นพับที่เราพบเจอได้บ่อยในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะมีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 พับ 3 แต่แผ่นพับก็ไม่ได้จำกัดการออกแบบแค่นั้นคุณสามารถออกแบบเองได้หมดเลย เช่น จะใช้กระดาษขนาดเท่าไหร่ พับกี่ช่วง พับรูปแบบไหน สามารถออกแบบได้ทั้งหมดให้เหมาะสมกับงานของคุณ

การใช้งานแผ่นพับ

ในร้านค้า   แจกจ่ายเพื่อเน้นแจ้งให้ทราบถึงสินค้าใหม่หรือข้อมูลโปรโมชั่นที่กำลังจัดอยู่ในขณะนั้น
ในงานกิจกรรม   แจกจ่ายให้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมภายในงานให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน
ในเคมเปญการตลาด   แจกจ่ายตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

ใบปลิว

ถ้าเทียบกับ โบรชัวร์ หรือแผ่นพับแล้ว ใบปลิวจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน้นการโฆษณาเป็นหลักมากกว่าการให้ข้อมูลหรือความรู้ ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กพิมพ์บนกระดาษใบเดียวเน้นให้ผู้อ่านสามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างตรงประเด็นด้วยข้อความสั้นๆ มักเป็นการแจ้งให้ทราบถึงสินค้าใหม่หรือไม่ก็โปรโมชั่นที่จัดอยู่ในปัจจุบัน

ข้อดีของใบปลิว

1. ขนาดเล็กแจกจ่ายง่าย

ใบปลิว เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน้นการโฆษณาที่แจกจ่ายได้ง่ายที่สุดแล้วเพราะมีขนาดเล็ก และมีข้อความที่กระชับตรงประเด็นที่ต้องการโฆษณามากที่สุด มีลักษณะโดดเด่นทำให้ดึงดูดความสนใจได้ง่ายกว่าพวก โบรชัวร์ที่มีข้อมูลอย่างละเอียด

2. เหมาะกับการโฆษณา

ข้อความสั้นๆ และสีสันที่โดดเด่นบนใบปลิวทำให้ผู้คนรู้สึกสนใจเชิญชวนให้อ่านและเข้าใจถึงประเด็นที่ต้องการสื่อได้ง่าย ซึ่งเหมาะกับการตลาดที่เน้นการเข้าถึงผู้คนอย่างกว้างขวาง ถึงแม้ว่าจะโดนโยนทิ้งในทันทีอยู่บ่อยครั้ง แต่ใบปลิวที่ออกแบบมาอย่างดีและข้อความที่สั้นตรงประเด็นจะทำให้ผู่ที่ได้รับรู้สึกสนใจได้อย่างแน่นอน

3. ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ใบปลิวสามารถแจกจ่ายได้ง่ายที่สุดทำให้การโฆษณาของคุณที่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ หรือโปรโมชั่นที่คุณต้องการจะประชาสัมพันธ์นั้นง่ายขึ้นเหมือนกัน การออกแบบใบปลิวโดยที่ใส่เอกลักษณ์ประจำแบรนด์อย่างเช่น โลโก้ หรือสโลแกนลงไปจะทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น และช่วยให้กลุ่มลูกค้ารู้จักตัวตนของแบรนด์ผ่านการออกแบบได้อีกด้วย

การใช้งานใบปลิว

ในสถานที่ต่างๆ  แจกจ่ายหรือแปะประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย ด้วยข้อความสั้นๆ สะดุดตา
ในการแจ้งข่าวสาร  อาจจะแจกหลังจากการซื้อหรือแนบไปกับสินค้าเพื่อแจ้งถึงโปรโมชั่นเพิ่มโอกาสการซื้อซ้ำ
ในการตลาด   อาจจะแนบคูปองไปกับใบปลิวเพื่อความความน่าสนใจและป้องกันการโดนโยนทิ้ง

เทคนิคการออกแบบ

การออกแบบ โบรชัวร์, แผ่นพับ และใบปลิวที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีความโดดเด่นเรียกร้องความสนใจแก่ผู้ที่พบเห็นได้ต้องสื่อสารได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ เทคนิคการออกแบบจึงเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามควรใช้เทคนิคการออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสม เพราะว่างานพิมพ์ทั้ง 3 แบบนี้ถึงการใช้งานจริงจะใช้งานคล้ายๆ กันแต่ก็มีการออกแบบ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอยู่พอสมควร

1. ออกแบบให้น่าสนใจ

สีสัน, ข้อความ และรูปภาพที่ใช้ประกอบควรจะมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับไปรู้สึกอยากอ่าน หรือเก็บเอาไว้อ่านเพิ่มเติมในภายหลัง

2. เนื้อหาที่เหมาะสม

เนื้อหาที่ใช้ประกอบควรจะกระชับ และชัดเจนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนรายละเอียดจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่คุณต้องการ เช่น โบรชัวร์ รายละเอียดก็จะเยอะหน่อยเพื่อให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน แผ่นพับเนื้อหาจะน้อยลงมาแต่กระชับมากขึ้นและอาจจะเน้นเพียงประเด็นเดียวเพื่อให้พอดีต่อขนาดที่ออกแบบ ส่วนใบปลิวก็เน้นไปที่ข้อความสั้นๆ สร้างแรงกระแทกตั้งแต่ครั้งแรกที่อ่าน แต่รายละเอียดต่างๆ ก็จะน้อยกว่าอันอื่น

3. การจัดวาง

พอทราบถึงรูปแบบและเนื้อหาที่จะใช้แล้วการจัดวางข้อมูลก็จะเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง การจัดวางข้อมูลที่เป็นระเบียบ และมีการแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนจะช่วยให้ผู้รับอ่านได้ง่ายขึ้น เช่น ถ้าตัว “โบรชัวร์” มีเนื้อหารายละเอียดที่เยอะการใช้หัวข้อย่อยแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

4. การใช้เทคโนโลยีใหม่

การเพิ่ม QR Code หรือลิงค์ลงไปด้านในจะเป็นการนำทางให้ผู้อ่านเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น และอาจจะเป็นการเพิ่มยอดการเข้าถึงสื่อออนไลน์อื่นๆ ของธุรกิจคุณได้ด้วย เทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์เชื่อมโยงและเติบโตไปพร้อมกัน

“โบรชัวร์, แผ่นพับ และใบปลิวถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลัง การออกแบบ และการใช้งานที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาสินค้าบริการใหม่, การโปรโมทโปรโมชั่น หรือแจ้งข่าวสารกิจกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าให้ดีขึ้น ช่วยสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจของคุณ และสร้างความประทับใจจแก่ลูกค้าได้มากขึ้นอย่างแน่นอน”

bottom of page